slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
sliderslidersliderslider
NIEUWS
29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

11 januari 2016
Midwintermalen molen Cornwerd

Zaterdagavond 23 januari 2016 is de Cornwerdermolen geopend van 16.00 tot 21.00 uur voor het

30 november 2015
Gerestaureerde keersluis opgeleverd aan dorpsbewoners Munnekezijl

Zaterdagmiddag werd de gerestaureerde keersluis opgelverd aan de dorpsbewoners van

<< Terug naar de categorie: Gedenktekens

Gedenknaald Dokkumer Nieuwezijlen

Adresgegevens

Sylsterwei 26
9132 EL Engwierum

Route naar Sylsterwei 26, 9132 EL Engwierum
Voorbeeld: Sylsterwei 26, 9132 EL Engwierum
Omschrijving

In 1723 besloten Gedeputeerde Staten van Friesland dat het Dokkumergrootdiep vanwege het overstromingsgevaar moest worden afgesloten. Twee gedeputeerden werden als commissarissen belast met de overdijking van het Dokkumerdiep en met de aanleg der Dokkumer Nieuwe Zijlen.


Het waren Michael Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van Dantumadeel, die zowel op het terrein van de wiskunde als op dat van de werktuigbouwkunde bijzonder bedreven was, en Philip Frederik Vegelin van Claerbergen, grietman van Haskerland, die evenals zijn collega over dezelfde vaardigheden[2] beschikte. Nadat het werk in 1729 voltooid was was werd een gedenkteken opgericht "ter euwiger gedagtenis", zoals de tekst van het gedenkteken luidt, "van de overdijking van t Dokkumerdiep".

Tevens wordt vermeld, dat zesduizend roeden dijk Oostergo "vermindert van wateroverlast". De daadwerkelijke afsluiting van het diep geschiedde in tegenwoordigheid van beide commissarissen. Ook hun wapens kregen een plek op het gedenkteken. De daadwerkelijk aanleg van het sluizencomplex met drie spuikanalen geschiedde door de Leeuwarder architect Claas Bockes Balck. De waterbouwkundige Willem Loré was verantwoordelijk voor de bouw van de afsluitdijk.In 1834 en 1900 vonden er restauraties plaats. Na het afsluiten van de Lauwerszee in 1969 werd 150 meter ten zuiden van de sluis de Willem Lorésluis (schutsluis) aangelegd.


Bron: Wikipedia

Tags

  • Lauwerszee,
  • Gedenknaald,
  • Lauwerszeedijk,
  • Dokkumer Nieuwe Zijlen,
  • Engwierum,
  • Waterschapserfgoed,
  • Friesland,
  • Fryslân,
  • Wetterskip,
  • .