slidersliderslidersliderslider
slidersliderslidersliderslider
sliderslidersliderslider
<< Terug naar de categorie: Gemalen

Gemaal De Grie

Adresgegevens

Hoge Dijk 130
8464 NR Sint Johannesga

Route naar Hoge Dijk 130, 8464 NR Sint Johannesga
Voorbeeld: Hoge Dijk 130, 8464 NR Sint Johannesga
Omschrijving

Geschiedenis
De Groote Sint Johannesgasterveenpolder werd opgericht in 1854. De bepoldering van het gebied vond plaats in de periode 1856-1858. In 1929 werd een plan goedgekeurd voor een ingrijpende reorganisatie van de bemaling. In het kader daarvan werd een gemaal gesticht bij de oude windmolen. Dit gemaal werd in 1930 voltooid, en bemaalde een gebied van ca 400 ha. In 2000 werd bij deze twee gemalen nog een derde gemaal geplaatst. De trafo hiervan zit in het oude gemaal.

Complex
Ter plekke is sprake van een ensemble: een windmolen, het gemaal De Grie en een modern gemaaltje uit 2000. Zo toont zich op deze plek een stuk bemalingsgeschiedenis gedurende 150 jaar.

Situering
In 2000 is er bij dit gemaal een nieuw gemaaltje geplaatst.

Cultuurhistorie
Het gemaal is gebouwd onder invloed van de interbellum-architectuur. Kenmerkend hieraan is het markante dakoverstek en de bescheiden metselwerkaccenten. Architectonisch is het een waardevol object. Dit blijkt ook uit de score van 15 punten die de status van gemeentelijk monument zou rechtvaardigen. In de jaren '90 van de 20ste eeuw is het gemaal in de MIP opgenomen onder nr. FR-Ska-134. Het gemaal is toen niet geselecteerd als rijksmonument.

Bouwkundige elementen
Het traditioneel eigentijds gebouwde gemaaltje is opgetrokken in traditionele materialen. Er is degelijk materiaal toegepast zoals zware houten en stalen deuren. Er is sprake van enig achterstallig onderhoud. Dit betreft schade in de stuclaag van de betonconstructie en in het metselwerk t.g.v. roestend ijzerwerk. Ook is er schade aan de glazen bouwstenen. De gevels zijn schoon gestraald waardoor de stenen poreuzer zijn geworden.

.